Váš výrobce a dodavatel PUR izolací

Popis technologie

PURKRYT je moderní systém vodotěsné a současně tepelně izolační krytiny, který se provádí nástřikem vrstev tvrdé polyuretanové pěny (PUR) v min. tl. 30 mm nebo větší. Tato technologie byla vyvinuta v 70. letech v USA především pro sanaci plochých střech s vadnou bitumenovou krytinou. U nás je uplatňována od roku 1989, kdy na jejím zavedení se podíleli pracovníci firmy, kteří byli odborně zaškoleni u firmy Glas-Craft Inc. Ověřená životnost krytiny (Institut Fur Bautechnik Mnichov) je více jak 30 let.

Princip této technologie spočívá ve vytváření souvislé izolační vrstvy nástřikem tvrdé polyuretanové pěny. U novostaveb se nástřik provádí přímo na dokončený povrch. Nástřik PUR pěny se provádí ve třech případně více vrstvách, podle požadavku zákazníka a dle požadovaného tepelného odporu střechy (stavby). Aplikace tohoto systému většinou nevyžaduje demontáž stávajících součástí střech (staveb).
Nástřik izolační vrstvy PUR se provádí v souvislé vrstvě na ploše stavby včetně svislého napojení konstrukce, atiky apod.
Vytvořená vrstva PUR pěny vyniká dokonalou adhezí ke všem stavebním materiálům, má trvalou odolnost proti působení povětrnosti a je odolná

proti přelétavému ohni, agresivním látkám jako např. zředěné kyseliny a louhy, aromatické uhlovodíky a minerální oleje. Provedená střešní krytina z PUR pěny, se po dokončení opatří ochranným UV nátěrem v reflexivním nebo barevném provedení. Krytina je pochozí a umožňuje běžnou údržbu. Rychlost provádění nástřiku krytinové vrstvy je 200 – 700 m2 za den. Doprava materiálu na stavbu se provádí pomocí vysokotlaké vyhřívané hadice z technologického vozidla po vnější straně budovy, takže nezatěžuje její běžný provoz.

Neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím našeho poptávkového formuláře v záložce „Nabídka pro Vás“ a my Vám připravíme po osobní prohlídce nabídku na míru.

 

 

 

 

 

TECHNICKÝ LIST KE STAŽENÍ PRO VÁS (PDF)

 

 

Výhody zateplení pěnovou izolací

-  snížení tepelného zatížení budovy slunečním zářením
-  bezespojové provedení na celé ploše včetně svislých ploch, atik, kotevních prvků, prostupů
-  vodotěsnost v celém průřezu tloušťky
-  výrazné zvýšení tepelně-izolačních vlastnosti o hodnotu tepelného odporu
-  pochozí střešní vrstva
-  odolnost proti přelétavému ohni
-  trvalá odolnosti proti účinkům povětrnosti a jiných agresivních látek
-  vysoká rychlost provádění bez omezení provozu uvnitř budovy
-  životnost více jak 35 let

 

Specifikace stříkaného pláště

Plocha - asfaltové pasy s posypem – vyžitá IPA
Stav     - standardní stav – krytina s boulemi a prasklinami, místy špatné kotvení lepenky      
               k atice, po úpravě a očištění střechy lze aplikovat PURKRYT na stávající střešní
               krytinup; krytinu

 

Technologické podmínky zpracování PUR pěny

Nástřik polyuretanové pěny je možné provádět za následujících podmínek:
    -  podklad musí být suchý, nesmí pršet, relativní vlhkost musí být menší než 70% 
    -  rychlost větru musí být menší než 5m/s
    -  kontaktní teplota povrchu pláště musí být min. 15ºC.

S ohledem na uvedené požadavky má dodavatel právo korigovat termín dokončení podle případného nepříznivého počasí (doloženo stavebním deníkem)

 
 

Copyright © 2013 Pavel Petrášek - KATOLO